Contact | Mail
 
 
Directiechauffeurs
 

 Home

 Trainingen

Verhoogde Rijvaardigheid
en anti-slip Trainingen

Persoonlijke begeleiding openbare weg
Directiechauffeurs

 Mobiele Slipmat

 Incentives

 Kantelen

 Prive Trainingen

 Diensten

 Foto's

 Video's

 ARTT Hyves


Directie chauffeurs

Een VIP veilig van A naar B vervoeren. Zeven dagen in de week, week in week uit, bij alle verkeers- en weersomstandigheden, in bedreigende situaties soms en vaak onder tijdsdruk. Dát is het beroep van directiechauffeur. Mooi en dynamisch, maar ook zwaar, want het vereist een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en speciale kennis en vaardigheden. Zodat in elke verkeerssituatie de juiste keuzes worden gemaakt. Juist wordt gehandeld. Ook bij calamiteiten. Daarnaast stelt de directiechauffeur alles in het werk om degene die hij vervoert altijd zo
optimaal mogelijk te laten functioneren. Dienstbaarheid en (re)presentatie spelen daarin een sleutelrol.

Het opleidingstraject bestaat uit drie stappen: basisniveau, het voortgezette niveau en uiteindelijk de specialistische opleiding. De opleidingsniveaus sluiten inhoudelijk op elkaar aan, zodat deelname opeenvolgend dient te geschieden. Alle opleidingen bestaan uit vijf dagen, aangevuld met een avondrit. De inhoud van het opleidingstraject is gebaseerd op de volgende 4 hoofdpunten:

1. Verkeersveiligheid
Inzicht in het krachtenspel van een rijdende auto
Voertuigbeheersing
Ongevalsvermijdende handelingen
Verkeersinzicht
Waarnemen en kijktechnieken
Bochtentechniek
Inhaaltechnieken
Rijden bij duisternis

2. Topografische kennis
Kennis van het Nederlandse wegennet
Kaartlezen, selecteren van rijroute
Omgaan met routenavigatie-apparatuur
Internationale topografische kennis

3. Beroepshouding
Communicatieve vaardigheden
Omgangsvormen en etiquette
(Re)presentatie
Discretie en geheimhouding

4. Security
Kennis van persoonlijke veiligheidsrisico's
Beveiligingsrijtechnieken
Stressbestendigheid en improvistatievermogen
Persoonsbegeleiding

De opleiding directie chauffeurs wordt afgesloten met een onafhankelijk praktijkexamen. Dit gebeurt bij het Bureau Examinering van de Politie Academie.

 
Autorijtraining Tromp Twello | Tel.: +31(0)6-53162687 | Fax: +31(0)571-273121 | info@a-r-t-t.nl